NHL Hogeschool heeft een nieuwe master opleiding: Serious Gaming. Deze master gaat over het spelender wijs leren. Dit kan op jonge leeftijd, maar ook op latere leeftijd. De NHL vroeg ons om hier een film over te maken.