In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. De overlevingskansen van borstkanker worden steeds groter. Daarbij is het wel essentieel dat borstkanker in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt. Daarom is preventief borstkankeronderzoek erg belangrijk.

Borstkankeronderzoek kan voor veel vrouwen als pijnlijk worden ervaren, omdat de huidige onderzoeksmethode voor elke borst dezelfde druk levert. SigmaScreening heeft een applicatie ontwikkeld die aan de bestaande apparatuur kan worden gekoppeld. Deze applicatie zorgt ervoor dat het borstkankeronderzoek als minder pijnlijk wordt ervaren.